Cirkas
Skatinant žiedinę ekonomiką praplečiamos galimybės panaudoti gamybos liekanas

liekanasAplinkos ministerija kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia derinti Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo šalutiniams produktams tvarkos aprašą. Jame siūloma šalutiniams produktams priskirti visose ūkio šakose, ne tik apdirbamosios pramonės sektoriuje, kaip yra nustatyta šiuo metu, susidarančias gamybos liekanas taip dar plačiau atveriant vartus žiedinei ekonomikai.

Patvirtinus aprašą šalutiniais produktais, jei jie atitiks nustatytus kriterijus ir sąlygas, bus galima laikyti pramonės, statybų, energetikos ir kitose ūkio šakose gamybos proceso metu susidariusias medžiagas, kurių neįmanoma išvengti pagrindinių produktų gamybos metu. Dėl to jų nereikėtų tvarkyti kaip atliekų.

Gamybos liekanos bus laikomos ne atliekomis, o šalutiniais produktais, kai jas galima panaudoti papildomai nekeičiant savybių, kuomet jų susidarymas yra neatsiejama gamybos proceso dalis, kai žinoma, kaip jos bus panaudojamos.

Kartu aprašo projekte siūlomi ir kiti pakeitimai. Pirma, pakeisti medžiagų ar daiktų, priskiriamų šalutiniams produktams, atitikties taikomiems reikalavimams įrodymo tvarką – nustatytais atvejais šalutinio produkto darytojas turės parengti ir išduoti atitikties deklaraciją, kurios pavyzdinė forma taip pat nustatoma, ją saugoti. Antra, sudaryti galimybę visą  informaciją apie šalutinių produktų atitiktį apraše nustatytiems reikalavimams pateikti viename dokumente, pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo sutartyje. Trečia, papildyti praktikoje pasitaikančių pavyzdžių dėl medžiagų ar daiktų priskyrimo šalutiniams produktams sąrašą naujais pavyzdžiais.

Tikimasi, kad siūlomi pakeitimai sudarys sąlygas tinkamas pakartotinai naudoti medžiagas ar daiktus į rinką sugrąžinti ne vien per atliekų tvarkytojus, bet paskatins ir kitus ūkio subjektus ieškoti galimybių juos prikelti antram gyvenimui. Pavyzdžiui, griovimo metu susidaręs neužterštas gruntas, nebe nauji langai, durys ir pan., kurie gali būti naudojami pakartotinai be papildomo apdirbimo, bus priskiriami ne atliekoms, o šalutiniams produktams.

Aprašo projektas parengtas siekiant skatinti žiedinę ekonomiką ir atliekų prevenciją, įvertinus Europos Komisijos parengtoje studijoje pateikiamą informaciją apie kitų šalių taikomą šalutinių produktų teisinį reglamentavimą. Taip pat atsižvelgta į identifikuotus dabar galiojančio Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašui, kurį pakeis naujasis aprašas, taikymo trūkumus.

Planuojama, kad Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo šalutiniams produktams tvarkos aprašas  įsigalios nuo 2024 m. lapkričio 1 d.

Pastabas ir pasiūlymus Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo šalutiniams produktams tvarkos aprašo projektui galima teikti Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki gegužės 30 d.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode