Festivalis
Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl sinodinio kelio pradžios

Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės,

Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus, paaiškinantis Raštus, kviečiantis kartu laužyti duoną ir iš naujo uždegantis širdyse viltį (plg. Lk 24, 13–35).

Popiežius: darbas – svarbi žmogaus orumo sąlyga

darbasPopiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Buenos Airėse vykstančio Argentinos verslo plėtros fondo surengto kolokviumo dalyviams. Nuo 1974 m. kasmet rengiamuose trijų dienų kolokviumuose dalyvauja vietinių ir tarptautinių įmonių atstovai, vyriausybės pareigūnai, mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų lyderiai.

Kristus Atpirkėjas, apglėbiantis pasaulį

pasauliPraėjus 90-čiai metų po to, kai buvo inauguruota Brazilijos simboliu tapusi statula, pažvelkime į paminklo istoriją ir menines bei technologines ypatybes, tuomet buvusias išties novatoriškomis. 

T. Maccali apie s. G. C. Narvaez išlaisvinimą: „Džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmas“

dziauKolumbietės vienuolės ir misionierės Afrikoje Glorijos Cecilijos Narvaez nelaisvė Malio islamistų rankose truko ketverius metus ir aštuonis mėnesius. Spalio 9-ąją dieną ji atvyko į Malio sostinę Bamako, o spalio 10-ąją jau pasiekė Romą, dalyvavo Sinodo proceso atidarymo Mišiose ir susitiko su popiežiumi Pranciškumi. 

Jonas Paulius I bus skelbiamas palaimintuoju

palaiPopiežius Pranciškus priėmė audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro ir susipažinęs su jo pateikta medžiaga apie kelių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų eigą, leido skelbti su tomis bylomis susijusius dekretus.

Du nauji palaimintieji

naujiPalaimintosios Marijos Lauros Longo beatifikacijos apeigos įvyko šeštadienį, spalio 9 d., Neapolyje, palaimintojo Pranciškaus Mottolos – sekmadienį, spalio 10–ąją, Tropėjoje. Apeigoms dviejuose pietiniuose Italijos regionuose vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Popiežius : šv. Ireniejus bus skelbiamas Bažnyčios mokytoju

mokyKetvirtadienio, spalio 7-osios, priešpietį popiežius Pranciškus susitiko su Šv. Ireniejaus mišria ortodoksų ir katalikų darbo grupe, kurią sudaro įvairių kraštų ir Bažnyčių ekspertai. Popiežius padėkojo grupės nariams už teologinį darbą, kuris praturtina visų katalikų ir ortodoksų bendrystę, ir pranešė, jog šv. Ireniejų netrukus paskelbs Bažnyčios mokytoju, suteikdamas „Doctor unitatis“ titulą.

Popiežius įkūrė fondą katalikų ligoninėms remti

fondaPopiežius Pranciškus įsteigė fondą, kuris rems bažnytines, dažniausiai vienuolijų įkurtas sveikatos apsaugos struktūras, kad būtų užtikrintas jų veiklos tęstinumas ir kartu išsaugota steigėjų charizma. Fondo vadovu popiežius paskyrė Apaštalų Sosto nuosavybės administracijos vadovą vyskupą Nunzio Galantino.

Šv. Faustina apie ištikimybę Viešpaties malonei

fauSpalio 5-ąją liturgija mini gailestingumo apaštalę šv. Faustiną Kowalską, Dievo Motinos Gailestingumo seserų kongregacijos vienuolę. Vienas iš didžiausių šventosios dienoraštyje išsakytų norų buvo troškimas kuo giliau įsismelkti į Jėzaus dvasią, susitapatinti su juo. Ne kartą šventoji tikino, jog to prašo pats Jėzus.

Šventasis Sostas: krizes spręsti besikalbant su čiabuviais

krizesPastangos atgaivinti pasaulio ekonomiką skriaudžia čiabuvius, jie dėl to sunkiai kenčia, tačiau užmirštama, kad jų bendruomenių perduodamos kultūrinės tradicijos, puoselėjamas gilus ryšys su gamta gali būti naudingas kuriant tvarią ekonomiką, patikino Šventojo Sosto atstovas, dalyvavęs rugsėjo 27 dieną Ženevoje vykusioje 48-ojoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje.

Kūrinijos apsauga: nustokime gyventi vien dėl vartojimo

nustokime„Nebėra laiko lūkuriuoti, reikia veikti. Kiekvienas instrumentas, gerbiantis žmogaus teises, demokratijos ir teisinės valstybės principus, Europos Tarybos pamatines vertybes, gali tapti naudingu sprendžiant šį globalų iššūkį”, – aukšto lygio Europos Tarybos susitikimo „Aplinka ir žmogaus teisės: teisė į saugią, sveiką ir tvarią aplinką“ dalyviams sakė popiežius Pranciškus.

Trečiadienio katechezė: Nuteisinti Kristaus dėka

dekaApaštalas šv. Paulius primygtinai tvirtina, jog nuteisinimas ateina iš tikėjimo į Kristų. Tačiau nelengva išsamiai aptarti tikėjimui tokį svarbų terminą kaip „nuteisinimas“, – trečiadienį sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezes apie apaštalo šv. Pauliaus laišką galatams.

Asyžiaus dvasia: malda už Gvinėjos gyventojų gerovę

dvasiaGvinėjoje rugsėjo mėnesio pradžioje pučistai nušalino prezidentą, buvusį trečią kadenciją valstybės vadovo pareigose, ir sudarė laikiną karinės chuntos vyriausybę. Vyrauja nežinia dėl šiaurės vakarų Afrikos krašto ateities. Apie dabartinę padėtį žinome labai nedaug. Melskimės už jos gyventojus, pakvietė Domenico Sorrentino, Asyžiaus vyskupas.

Popiežius jaunimui: „Norėčiau dar kartą paimti jus už rankos“

paimtiŠvenčiant Kristaus – Pasaulio Valdovo liturginę iškilmę, lapkričio 21 d. visose vyskupijose vietiniu mastu bus švenčiama Pasaulio jaunimo diena, anksčiau kasmet švęsta Verbų sekmadienį. Artėjant šiemetinei Jaunimo dienai, rugsėjo 27 d. buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia jaunimui.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode