Cirkas
Siekiant pritraukti vadovų į sveikatos apsaugos sektorių, bus keičiami reikalavimai kandidatams

kandiSveikatos apsaugos ministerija inicijuoja pokyčius kandidatuojantiems į visų lygių gydymo įstaigų, jų filialų ir kitų struktūrinių padalinių vadovų pareigas. Bus keičiami konkursų reikalavimai kandidatams, kuriais didinamas vadovaujančios darbo patirties reikalavimai, tačiau sumažinami arba atsisakoma kitų reikalavimų. Pokyčiai daromi atlikus analizę, kuri parodė, jog esami reikalavimai sumažina potencialių kandidatų ratą. Pasikeitimai atvers galimybę konkursuose dalyvauti didesniam skaičiui vadovų, taip užtikrinant geresnę gydymo įstaigų valdymo ir vystymo kokybę.

Konkursinius reikalavimus planuojama keisti visų valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigų vadovams. Naujais reikalavimais didinamas būtinas vadovaujančio darbo stažas, tačiau atsisakoma reikalavimo jį turėti sveikatos apsaugos ar socialinių paslaugų sektoriuose bei universitetinių studijų ir mokslo srityje – kandidatais būti galės ir kitose srityse vadovais dirbę asmenys.

Kandidatai į universiteto ligoninės vadovo pareigas turės turėti bent 5 metų vadovaujamo darbo patirtį, mokslo laipsnį medicinos ir sveikatos mokslų bei socialinių mokslų srityse, ne mažiau nei 5 metų pedagoginio darbo universitete patirtį. Kandidatuojantys į respublikos ir regiono lygmens ligoninės vadovo pareigas, turės turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį, baigę studijas sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos srityse ir įgiję magistro arba lygiavertį aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį. Kandidatuojantys į rajono lygmens ligoninės vadovo pareigas, turės turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, baigę studijas sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos srityse ir įgiję magistro arba lygiavertį aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nurodo, kad sveikatos apsaugos sistema yra gana uždara, todėl čia sunkiai skinasi kelią naujos vadybos idėjos. Atnaujinti konkurso reikalavimai atvers kelią vadovų atėjimui iš kitų sričių, kurie atsineš ir patirtį, ir naujas idėjas.

„Bet kuri uždara sistema anksčiau ar vėliau pradeda susidurti su idėjų ir iniciatyvos stoka. Siekiant į sveikatos apsaugos sistemą pritraukti vadovų, kurie atneštų vadybinės brandos, naujų minčių ir sprendimų, planuojami pokyčiai reikalavimams kandidatams. Tai suteiks naują postūmį tiek visai sveikatos apsaugos sistemai, tiek atskiroms gydymo įstaigoms“, – teigia A. Dulkys.

Nauji reikalavimai būtų taikomi valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms, o taip pat ligoninių filialams, padaliniams, ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir filialų, savivaldybės visuomenės sveikatos biurų vadovams, kitų biudžetinių ir viešųjų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų vadovams.

Tekdavo rinktis iš vieno kandidato

Prieš keičiant reikalavimus, Sveikatos apsaugos ministerija atliko universiteto ligoninių vadovų konkursų analizę. Paaiškėjo, kad dėl reikalavimų juose dalyvaudavo vos po kelis kandidatus, kartais tekdavo rinktis ir iš vieno asmens. Pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vadovo konkurse 2018 m. dalyvavo 1 kandidatas, Vilniaus universiteto ligoninės Santarų klinikų konkurse 2019 m. dalyvavo 2 kandidatai, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikų konkurse 2020 m. dalyvavo 2 kandidatai, o tame pačiame konkurse 2018 m. – 1 kandidatas.  Paskutiniame Klaipėdos universiteto ligoninės konkurse, kuris paskelbtas šių metų pradžioje, paraiškas pateikė 7 kandidatai, tačiau tik 4 iš jų atitiko keliamus reikalavimus. Paklausimų dėl dalyvavimo konkurse ministerija sulaukė gerokai daugiau, tačiau didžioji dalis kandidatų nepateikė dokumentų.

Ministras inicijuojamus pokyčius pristatė universiteto ligoninių dalininkams: Vilniaus universiteto rektoriui prof. Rimvydui Petrauskui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriui prof. Rimantui Benečiui, Klaipėdos universiteto rektoriui prof. Artūrui Razbadauskui.

Vadovų atrankos pakeitimai bus pateikti visuomenės ir savivaldybių svarstymui. Jie tvirtinami ministro įsakymu. Įsigaliojus naujiems konkursiniams reikalavimams, jie bus taikomi naujai paskelbtiems konkursams. Vienas pirmųjų iš jų – Klaipėdos universiteto ligoninės vadovo konkursas. Esamas konkursas yra nutraukiamas, jis bus skelbiamas iš naujo pagal naujuosius reikalavimus.

SAM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode