Medžiugorjė – malonės vieta

malonesTaip apie Medžiugorję interviu italų katalikų dienraščiui „Avvenire“ sako arkivyskupas Aldo Cavalli, šios šventovės apaštališkasis vizitatorius, praėjus metams nuo paskyrimo į šias pareigas. 

Pasak arkivyskupo, Medžiugorjėje jis stebi nepaprastus procesus. Pastaraisiais mėnesiais daug jaunuolių būtent šioje vietoje apsisprendė stoti į kunigų seminariją, o per visą Medžiugorjės šventovės istoriją, tai yra per 40 metų, čia gimė beveik aštuoni šimtai  kunigiškų pašaukimų. Arkivyskupas taip pat mini daugybę atvejų, kai žmonės, ypač jauni žmonės, atsidūrę sunkiose situacijose, atvykę į Medžiugorję surado malonės spindulį, kuris nušvietė jų gyvenimą. Šioje vietoje jie rado tylą, leidžiančią atsiverti, melstis ir apmąstyti savo gyvenimą.

Vieta, į kurią šiandien plūsta minios piligrimų, kur kasdien Mišios aukojamos 15 kalbų, iš pradžių buvo mažas, atokus kaimelis. Iš pradžių vietos vyskupai priešiškai žiūrėjo į vis didėjantį Medžiugorjės fenomeną, tačiau dabar klimatas jau pasikeitęs ir, nors dėl galimų Švč. M. Marijos apsireiškimų tikrumo ir toliau laikomasi atsargios pozicijos, stengiamasi netrukdyti veikti malonei.

Arkivyskupas Aldo Cavalli, 76 metų italas arkivyskupas, keturis dešimtmečius dirbęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, apaštališkuoju vizitatoriumi Medžiugorjės parapijoje buvo paskirtas 2021 m. lapkričio 27 d. Jo misija nėra niekaip susijusi su galimų apsireiškimų autentiškumo tyrimu, o yra vien pastoracinė, tai yra lydėti vietos parapijos bendruomenę ir piligrimus.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode